Hawaiiquarterstatequarter.jpg

Hawaii quarter

The U.S. Mint's bicentennial commemmorative state quarter for Hawaii features a statue of Kamehameha I, an outline of the state, and the state motto: Ua Mau ke Ea o ka 'Āina i ka Pono (public domain image on Wikipedia).